Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

1. Vaše osobní údaje zpracovává twibbit spol. s r.o., IČO: 03569004, se sídlem Zákostelí 190, 679 71 Lysice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v